Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania portalu Klapka.pl oraz prawne podstawy korzystania z witryny Klapka.pl. Każdy Użytkownik od momentu korzystania z serwisu Klapka.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Korzystając z serwisu Informacyjnego Klapka.pl w jakikolwiek sposób Użytkownik potwierdza że zapoznał się z treścią regulaminu, i akceptuje jego postanowienia, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Definicje

   1. Użytkownik - osoba, która w sposób zgodny z regulaminem korzysta z serwisu Klapka.pl.

   2. Konto - jest dostępne po uprzednim zarejestrowaniu się a następnie po zalogowaniu się w serwisie Klapka.pl, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić swoje dane, jak i modyfikować dowolnie ich część.

   3. Materiały - teksty, grafiki, zdjęcia, materiały video, wykresy, itp. w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   4. Serwisy - serwisy internetowe (www) działające pod domenami i subdomenami serwisu Klapka.pl, lub w domenach partnerów wraz z ich subdomenami.

   5. Partner - każdy podmiot/osoba współpracujący/a na podstawie stosownej umowy z serwisem Klapka.pl.

 

Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: REJESTRACJA. W przypadku nie wypełnienia wymaganych pól rejestracja nie będzie mogła być zakończona.

 2. Podczas rejestracji wymagany jest login, którym może być nick lub imię i nazwisko. W przypadku podania imienia i nazwiska muszą to być prawdziwe dane. Podawanie się za inne osoby oraz kreowanie jakiegokolwiek wizerunku zakończy się blokadą konta.

 3. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia lub osoba która ukończyła 7 lat i za zgodą jednego z rodziców lub opiekuna, po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.


Konto użytkownika

 1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie Klapka.pl. Korzystanie z większej ilości kont może doprowadzić do zablokowania wszystkich.

 2. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę email Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

 3. Dla własnego bezpieczeństwa zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim, w tym administratorom serwisu Klapka.pl.

 4. W przypadku nagminnego łamania przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu, jego konto zostanie zablokowane na stałe.

 5. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, w celu utrzymania płynnego działania serwisu mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

 6. Serwis Klapka.pl zastrzega sobie prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.


Ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z usług w ramach serwisu Klapka.pl przez Użytkownika musi odbywać się w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika odpowiedniego adresu URL strony internetowej Serwisu Klapka.pl.com w przeglądarce internetowej, natomiast do zakończenia umowy dochodzi z chwilą opuszczenia/zamknięcia strony serwisu Klapka.pl.

 3. Użytkownik podczas korzystania z serwisu Klapka.pl zobowiązuje się do korzystania zgodnie z panującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu a zwłaszcza z zasadami współżycia społecznego w Internecie netykieta.

 4. Zabronione jest:

  - używanie wulgaryzmów, treści ogólnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami oraz zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

  - obrażanie innych użytkowników korzystających z serwisu Klapka.pl oraz umieszczanie obraźliwych informacji o osobach trzecich,

  - zamieszczanie treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy, wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.,

  - zamieszczanie treści propagujących nadmierne spożywanie alkoholu lub używanie narkotyków, bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

  - umieszczanie materiałów erotycznych i pornograficznych w jakiejkolwiek formie,

  - używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów, testowanie penetracyjne i wykonywanie testów bezpieczeństwa Klapka.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak na nasz serwis,

  - prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w miejscach innych niż te które zostały do tego calu wyznaczone.

 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiału w serwisie Klapka.pl, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 6. Serwis Klapka.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych dotyczących towarów i usług Usługodawcy, Partnerów lub firm trzecich. Treści reklamowe są integralną częścią serwisu Klapka.pl.

 7. Serwis Klapka.pl i jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z serwisu Klapka.pl, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu lub przepisami prawa oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 8. Serwis Klapka.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały, w tym komentarze, zamieszczane w serwisie Klapka.pl przez Użytkowników, jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu działań Użytkownika, oraz za szkody szkody spowodowane przyczynami niezależnymi, w szczególności spowodowane siłą wyższą.


Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Serwis Klapka.pl oraz wszelkie materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, filmy zamieszczone w niniejszym serwisie, chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub fragmentach przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

 2. Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych ani też innych danych użytkowników i partnerów handlowych.

 3. Dokonując rejestracji w serwisie informacyjnym Klapka.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Droga Elektroniczna z późniejszym zmianami.

 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy. W celu usunięcia konta Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z tą witryną. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. kontakt, życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.), zgodnie z ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).


Inne usługi i opłaty

 1. Korzystanie z serwisu oraz posiadanie konta jest bezpłatne.

 2. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzonej funkcjonalności serwisu jaką jest usługa płatnej reklamy czy dodatkowych korzyści. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.


Postanowienie końcowe i cookies

 1. Serwis Klapka.pl nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności serwisu lub jego poszczególnych części dla wszystkich użytkowników. Klapka.pl jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane koniecznością naprawy lub konserwacji sprzętu, modyfikacji lub rozbudowy, ewentualnie zmianą oprogramowania, przyczynami niezależnymi od serwisu Klapka.pl w tym siła wyższa, działaniami lub zaniechaniem osób trzecich.

 2. Do korzystania z serwisu Klapka.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych jak np. Firefox, Opera, Internet explorer, Safari.

 3. Serwis Klapka.pl nie gwarantuje poprawnego działania na wersjach przeglądarek typu Internet explorer 9.0 lub starszych.

 4. Niektóre obszary tej Strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
  Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i statystyk.
  Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można wyłączyć zapisywanie tych plików na lokalnym komputerze.

 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu korzystania ze Strony w dowolnym czasie. Informacje na temat zmian będą zamieszczane na stronie głównej Serwisu lub będą wysyłane informacje poprzez pocztę elektroniczną.

 6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień o których mowa w pkt.5, Użytkownik, który posiada zarejestrowane konto ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśniecie umowy miedzy serwisem Klapka.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika z serwisu.

 7. W razie jakichkolwiek reklamacji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

 

­
Ciasteczka
Portal Klapka.pl używa ciasteczek i podobnych technologii w celu świadczenia usług. Korzystając z nich zgadzasz się na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.